Послуги

Наша компанія пропонує послуги з:
- Трансформації фінансової звітності підприємства в фінансову звітність за МСФЗ за наступною методикою:
Обрання облікової політики
Формування вступного балансу
Трансформація статей балансу
Трансформація статей звіту про фінансові результати
Трансформація звіту про рух грошових коштів
Трансформація звіту про власний капітал
Розрахунок відстрочених податків за МСФЗ
Складання фінансовій звітності у новому форматі
Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.
-Консолідації фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх компаній у відповідності до МСФЗ;
-Обов’язковий аудит та підготовка фінансової звітності відповідно до вимог національних стандартів –(П(С)БО);
-Податковий аудит;
- Абонентське аудиторське та бухгалтерське обслуговування, консультування з питань фінансово-господарської діяльності.
-Інші професійні послуги

Орієнтовна вартість окремих послуг, які ми надаємо нашим клієнтам

№ п/п Вид послуг, що пропонуються Вартість/ Примітки
1. Разова консультація 350 грн/год.  Тривалість понад 1 годину оплачується із розрахунку 300 грн /год.
2. Разова консультація письмова від 500 грн. Вартість залежить від складності запитання
3. Абонентське консультаційне обслуговування від 850 грн.в місяць   Вартість встановлюється в залежності від особливостей господарської діяльності клієнта
4. Податковий аудит За один людино-день від 1600 грн.
5. Ініціативний аудит податкової звітності За один людино-день від 1600 грн.
6. Аудит фінансової звітності від 6000 грн
7. Інші послуги вартість договірна

.